"To była wstępnie ustalona data i ze względu na brak konsensusu wśród państw członkowskich UE w sprawie alternatywy, będzie to data, która będzie obowiązywać", powiedziały europejskie źródła agencji Lusa pod koniec spotkania stałych przedstawicieli krajów europejskich w Brukseli.

Według tych samych źródeł, "były sugestie dotyczące innych dat", o które wnioskowała Portugalia, "ale żadna alternatywa nie uzyskała niezbędnej jednomyślności".

Oficjalne zatwierdzenie daty wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. odbędzie się w przyszłym tygodniu na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych.

10 czerwca jest świętem narodowym z okazji Dnia Portugalii, Camõesa i Wspólnot Portugalskich, a 13 czerwca jest dniem wolnym od pracy w Lizbonie, więc rząd portugalski obawia się niższej frekwencji i bezskutecznie próbuje zmienić datę.