W strefie euro stopa bezrobocia w kwietniu (6,5%) spadła z 6,7% w tym samym miesiącu 2022 r. i 6,6% w porównaniu z marcem.

W UE, według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, bezrobocie spadło rok do roku (6,1% w kwietniu 2022 r.) i pozostało stabilne na poziomie 6,0% rok do roku.

Szacuje się, że w kwietniu w UE bez pracy pozostawało 13,028 mln osób.

Wśród państw członkowskich, Hiszpania (12,7%), Grecja (11,2%) i Włochy (7,8%) miały w kwietniu najwyższe stopy bezrobocia, a Polska, Czechy (po 2,7%) i Malta (2,8%) najmniejsze.