"Po trzech miesiącach obowiązywania zwolnienia z podatku VAT na 46 rodzajów towarów spożywczych i zgodnie z danymi wynikającymi z monitoringu przeprowadzonego przez ASAE w ramach Monitoringu Cen Towarów Spożywczych, do 17 lipca obniżka cen żywności przekroczyła wartość 10%".

Według władz wykonawczych, obniżka cen tego samego koszyka żywności o 10,06% odzwierciedla "odpowiednią, stopniową i trwałą obniżkę cen artykułów spożywczych wchodzących w skład wspomnianego koszyka". Prowadzi to ministerstwo do stwierdzenia, że środek ten stanowi "jeden z czynników, które przyczyniły się do tendencji spadkowej stopy inflacji w Portugalii, zarejestrowanej w ostatnich miesiącach".

"Aby osiągnąć te wyniki, decydujące znaczenie miało wypełnienie zobowiązań podjętych przez państwo portugalskie, zarówno w zakresie zwolnienia z podatku VAT, jak i wzmocnienia wsparcia dla produkcji rolnej w celu złagodzenia wpływu kosztów produkcji, a także zobowiązań podjętych przez wszystkie inne strony Paktu na rzecz Obniżenia i Stabilizacji Cen Żywności w celu złagodzenia wpływu inflacji na rodziny w Portugalii".