"Efter tre månaders giltighetstid för momsbefrielsen på de 46 typerna av livsmedel, och enligt de uppgifter som härrör från den övervakning som utförts av ASAE, inom ramen för övervakning av priserna på livsmedelsvaror, fram till den 17 juli översteg minskningen av livsmedelspriserna värdet på 10%".

Enligt verkställande återspeglar minskningen med 10,06% av priset på samma matkorg "en relevant, progressiv och ihållande minskning av priset på de livsmedel som utgör nämnda korg". Detta får ministeriet att anse att åtgärden utgör "en av de faktorer som bidragit till den nedåtgående trenden i inflationstakten i Portugal, som registrerats under de senaste månaderna".

"För att uppnå dessa resultat var det avgörande att den portugisiska staten fullgjorde sina åtaganden, både när det gäller momsbefrielse och när det gäller att stärka stödet till jordbruksproduktionen för att mildra effekterna av produktionskostnaderna, liksom de åtaganden som gjorts av alla andra parter i pakten för sänkning och stabilisering av livsmedelspriserna i syfte att mildra inflationens effekter på familjer i Portugal".