To naturalne zjawisko wpływa na jakość otaczającego powietrza i szacuje się, że może przyczynić się do wzrostu stężenia cząstek zawieszonych w regionach Algarve, Alentejo, Centrum, Północy oraz Lizbony i Doliny Tagu, wyjaśnia Portugalska Agencja Środowiska(APA).

W dniu dzisiejszym, według APA, "cyrkulacja zachodniego kwadrantu blisko powierzchni w kontynentalnej Portugalii będzie stopniowo usuwać bogatą w pył masę powietrza", a koniec tego epizodu spodziewany jest w czwartek.

APA wyjaśnia, że transport na duże odległości cząstek pochodzenia naturalnego w suchych obszarach Afryki Północnej, jak w przypadku pustyń Sahara i Sahel, może powodować wysoki poziom cząstek w zawiesinie.

Dopóki zjawisko to się utrzymuje, DGS zaleca ludności unikanie długotrwałych wysiłków, ograniczenie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i unikanie narażenia na czynniki ryzyka, takie jak dym tytoniowy i kontakt z drażniącymi produktami.

Oprócz ogólnych zaleceń, DGS radzi najbardziej narażonym populacjom, aby pozostały wewnątrz budynków, najlepiej przy zamkniętych oknach. Ta grupa populacji obejmuje dzieci, osoby starsze, pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a mianowicie astmą, oraz pacjentów z chorobami układu krążenia.