"W lipcu bezrobocie wśród młodzieży spadło (-0,3%) w porównaniu z poprzednim miesiącem, osiągając drugą najniższą wartość w historii (27 609 młodych ludzi zarejestrowanych w IEFP), przewyższając jedynie wartość z lipca 2022 r., kiedy to osiągnięto historyczne minimum bezrobocia wśród młodzieży".

Z kolei bezrobocie ogółem wzrosło o 2,4% w porównaniu z czerwcem, do 284 330 osób.

Jest to jednak druga najniższa wartość w omawianym miesiącu odkąd prowadzony jest rejestr.

W lipcu długotrwałe bezrobocie wzrosło o 2,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadło o 13,5% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.