Przemawiając podczas sesji zamykającej Forum Socjalizmu, które odbyło się w Viseu, Mariana Mortágua powiedziała, że pilnie konieczna jest "kontrola czynszów, z pułapami dostosowanymi do każdego regionu, każdego rodzaju nieruchomości i, co najważniejsze, dostosowanymi do płac" wypłacanych w Portugalii.

Jej zdaniem konieczne jest również "zmniejszenie marży banków na odsetkach", ponieważ "w ciągu ostatnich 18 miesięcy odnotowano zyski w wysokości 5 000 mln euro".

"Ograniczmy podwyżki stóp procentowych do poziomu wysiłku każdej rodziny, a wtedy wreszcie będziemy mieli sprawiedliwość w systemie bankowym w Portugalii", uzasadniła.

Liderka bloku powiedziała również, że konieczne jest "zakazanie sprzedaży domów nierezydentom", z wyjątkiem portugalskich emigrantów, ponieważ powoduje to zawyżanie cen "znacznie powyżej płac płaconych w Portugalii".