"Wystawa odzyskuje prace z okresu, który zbiega się z uznaniem i afirmacją artystki w Londynie, w latach 80-tych [ubiegłego wieku], i rozwija się od prezentacji prac, które odpowiadają okresowi międzynarodowej konsekracji artystki, w tym serii referencyjnych z jej kariery, takich jak litografie "Jane Eyre" lub zestaw rycin i obrazów "Bez tytułu" z lat 1998-2000, znany jako seria aborcyjna", wyjaśniła prezes fundacji, Aida Carvalho.

Wystawa powstała w ramach partnerstwa między Casa das Histórias Paula Rego i Muzeum Côa, znajdującym się w Vila Nova de Foz Côa, w dzielnicy Guarda, a jej kuratorem będzie Catarina Alfaro, w ramach programu obchodów 25. rocznicy wpisania miejsc sztuki naskalnej doliny Côa na listę światowego dziedzictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury(UNESCO), która przypada 2 grudnia.

"Aby uczcić tę rocznicę, wybraliśmy wystawę z 80 pracami obejmującymi całą karierę artystyczną ważnego nazwiska w sztukach wizualnych, takiego jak Paulo Rego, biorąc pod uwagę jego międzynarodowy zasięg", powiedziała Aida Carvalho.