W wartościach bezwzględnych, według danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Statystyczny (INE), średnie wynagrodzenie wzrosło o 5,9%, do 1 438 euro, co jest synonimem spowolnienia.

"Średnie całkowite wynagrodzenie brutto na pracownika wzrosło o 5,9% do 1 438 euro w kwartale kończącym się we wrześniu, w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r.", podkreśla INE w wyróżnieniu statystycznym. Obecnie, w drugim kwartale, średnie wynagrodzenie wzrosło o 6,9%, co oznacza, że między lipcem a wrześniem nastąpiło spowolnienie.

Z drugiej strony, urząd statystyczny wyszczególnia, że regularny składnik - który wyklucza premię świąteczną i wakacyjną, a zatem jest mniej sezonowy - oraz składnik bazowy średniego wynagrodzenia wzrosły o 6,2% i 6,6%, plasując się odpowiednio na poziomie 1 216 euro i 1 145 euro. Również w tym przypadku nastąpiło spowolnienie w porównaniu do zmian odnotowanych w drugim kwartale.

Jeśli chodzi o wpływ inflacji na portugalski portfel, INE twierdzi, że w ujęciu realnym średnie całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,4%, przy czym składnik regularny wzrósł o 2,6%, a składnik podstawowy o 3%.

"To piąty miesiąc z rzędu, w którym odnotowano realny wzrost wynagrodzeń od listopada 2021 r.", podkreśla INE. Mimo to w stosunku do kwartału kończącego się w czerwcu 2023 r. nastąpiło spowolnienie wzrostu płac realnych (z 2,6% do 2,4%).

Jeśli chodzi o zróżnicowanie między sektorami i pracodawcami różnej wielkości, urząd statystyczny informuje, że największe wzrosty zaobserwowano w "przemyśle wydobywczym" (9,5%), w firmach zatrudniających od jednego do czterech pracowników (7,1%), w sektorze prywatnym (6,3%) oraz w firmach "wiedzochłonnych usług rynkowych" (9,0%).