12-miesięczna stopa Euribor, która w okresie od 16 czerwca do 28 listopada utrzymywała się na poziomie powyżej 4%, spadła dziś do 3,728%, czyli o 0,057 punktu procentowego mniej niż we wtorek. Po wzroście 29 września do 4,228%, nowego maksimum od listopada 2008 roku.

Według danych BdP za październik 2023 r., 12-miesięczna stopa Euribor stanowiła 37,8% kredytów na trwałe posiadanie domu o zmiennym oprocentowaniu. Te same dane wskazują, że sześcio- i trzymiesięczna stopa Euribor stanowiła odpowiednio 35,9% i 23,6%.

W ciągu sześciu miesięcy stopa Euribor, która utrzymywała się powyżej 4% w okresie od 14 września do 1 grudnia, spadła dziś do 3,950%, o 0,003 punktu mniej niż na poprzedniej sesji i wobec maksimum od listopada 2008 r., wynoszącego 4,143%, zarejestrowanego 18 października.

W tym samym sensie trzymiesięczny Euribor spadł dziś w porównaniu z poprzednią sesją, również ustalając się na poziomie 3,950%, minus 0,008 punktu, po wzroście 19 października do 4,002%, nowego maksimum od listopada 2008 roku.

Euribor zaczął rosnąć bardziej znacząco od 4 lutego 2022 r., po tym jak Europejski Bank Centralny(EBC) przyznał, że może podnieść kluczowe stopy procentowe ze względu na wzrost inflacji w strefie euro, a trend został wzmocniony wraz z inwazją Rosji na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 r.

Na ostatnim posiedzeniu polityki pieniężnej, 26 października w Atenach, EBC utrzymał referencyjne stopy procentowe po raz pierwszy od 21 lipca 2022 r., po 10 kolejnych podwyżkach.

Kolejne posiedzenie EBC w sprawie polityki pieniężnej, które będzie ostatnim w tym roku, odbędzie się 14 grudnia.

Trzy-, sześcio- i 12-miesięczne stawki Euribor odnotowały najniższe w historii poziomy, odpowiednio -0,605% w dniu 14 grudnia 2021 r., -0,554% i -0,518% w dniu 20 grudnia 2021 r.

Euribor jest ustalany na podstawie średniej stawek, po których grupa 19 banków w strefie euro jest skłonna pożyczać sobie pieniądze na rynku międzybankowym.