Światowy Barometr Turystyki ONZ regularnie monitoruje krótkoterminowe trendy w turystyce, aby zapewnić globalnym interesariuszom z branży turystycznej aktualną analizę turystyki międzynarodowej.

Publikowany cztery razy w roku, obejmujący analizę najnowszych danych dotyczących miejsc turystycznych (przyjazdowych) i rynków źródłowych (wyjazdowych), Światowy Barometr Turystyki ONZ (UN Tourism) umieszcza Wyspy Turks i Caicos z najlepszymi wynikami roku 2023 w porównaniu z rokiem 2019, ze wzrostem o 127%.

Portugalia wyróżnia się wzrostem o 11%, a w regionie europejskim tylko Albania (+53%), Andora (+31%), Lichtenstein (+16%) i Serbia (+15%) wyprzedzają Portugalię.

"Po silnym ożywieniu w 2023 r. oczekuje się, że turystyka międzynarodowa w pełni odzyska poziom sprzed pandemii w 2024 r., A wstępne szacunki wskazują na wzrost przyjazdów turystów międzynarodowych o 2% powyżej poziomów z 2019 r.", Mówi UN Tourism.

Pozytywne perspektywy dla sektora znajdują odzwierciedlenie w najnowszym badaniu UN Tourism Confidence Index, w którym 67% specjalistów z branży turystycznej wskazało lepsze lub znacznie lepsze perspektywy na 2024 r. w porównaniu z 2023 r.