"Zysk netto EDP wzrósł do 952 mln euro w 2023 r., wspierany przez odbudowę produkcji wody w Portugalii do poziomów zgodnych ze średnią historyczną (po ekstremalnej suszy w 2022 r.), wzrost wyników z Brazylii, gdzie EDP posiada obecnie 100% udziałów w swojej spółce zależnej EDP Brazil, a także zyski z transakcji rotacji aktywów odnawialnych w Hiszpanii, Polsce i Brazylii", wynika z noty opublikowanej przez Komisję Papierów Wartościowych (CMVM).

Według spółki, wynik netto obejmuje 310 mln euro "jednorazowych strat związanych z utratą wartości elektrowni węglowej Pecém, projektów wiatrowych w Kolumbii i elektrowni gazowo-parowych w Portugalii".