Stanowisko Komisji zostało ogłoszone w oświadczeniu, w przeddzień spotkania Podkomisji Regionalnej Strefy Południowej Komisji Zarządzania Albufeiras, w celu oceny sytuacji zasobów wodnych w Algarve.

CSHA, która reprezentuje ponad 1000 producentów, operatorów i stowarzyszeń w sektorze rolnym Algarve, uważa, że prognozy dotyczące magazynowania wód powierzchniowych w basenach Algarve zostały już "przekroczone", a region "ma wystarczający poziom wody na nadchodzące lata".

"Biorąc pod uwagę, że nigdy nie przedstawiono uzasadnienia dla różnicy między cięciami dla rolnictwa i innych sektorów [...], CSHA zaakceptuje tylko to, czego zawsze broniła, czyli zmniejszenie zużycia wody o 15% dla wszystkich sektorów".

Komisja stwierdziła, że spodziewa się, iż na wtorkowym spotkaniu - w którym wezmą udział główne podmioty związane ze zużyciem wody - zaktualizowane zostaną wartości cięć obowiązujących od stycznia, wynoszące 15% dla sektora miejskiego i turystyki oraz 25% dla rolnictwa.

"Oczekujemy również, że na tym spotkaniu zostanie przedstawiona propozycja przepisów dotyczących zarządzania wodami gruntowymi, które pozwolą na utworzenie stowarzyszeń producentów i użytkowników każdej warstwy wodonośnej", czytamy w notatce.

Jednocześnie CSHA stwierdziła, że "chciałaby usłyszeć", jak Portugalska Agencja Środowiska(APA) ogłasza zwiększenie ilości wody, która ma zostać przeniesiona z zapory Funcho do zapory Arade w zachodniej części Algarve.

"Wierzymy, że tylko poprzez wdrożenie tych środków możliwe będzie przyczynienie się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i zagwarantowanie wydajnego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, co jest priorytetem przyjętym przez ten rząd", podsumowano w nocie CSHA.

Według rządu, posiedzenie Podkomisji Regionalnej Strefy Południowej Komisji Zarządzania Zbiornikami, zaplanowane na wtorek, poprzedza posiedzenie Stałej Komisji ds. Zapobiegania, Monitorowania i Monitorowania Skutków Suszy, które powinno odbyć się do 10 maja w Faro.

Spotkaniu przewodniczyć będą ministrowie środowiska i energii, Maria da Graça Carvalho, oraz rolnictwa i rybołówstwa, José Manuel Fernandes, gdzie koordynowane będą nowe decyzje dotyczące zarządzania zasobami wodnymi w Algarve.

Algarve znajduje się w stanie alarmowym z powodu suszy od 5 lutego, a poprzedni rząd zatwierdził zestaw środków mających na celu ograniczenie zużycia, a mianowicie 15% redukcję w sektorze miejskim, w tym w turystyce, oraz 25% redukcję w rolnictwie.