Zgodnie z komunikatem prasowym rządu Azorów, "do kwietnia 2024 r. złożono 4 956 zamiarów inwestycyjnych, z zatwierdzoną zachętą w wysokości 13 357 080,88 euro, co stanowi 9 815,74 kW mocy".

Solenerge, inicjatywa rządu Azorów, działa od września 2022 r. w ramach inwestycji C14-i03-RAA - Transformacja energetyczna na Azorach, Planu odbudowy i zwiększania odporności (PRR), z finansowaniem w wysokości 19 mln euro.

Rząd Azorów ujawnił, że z tych inicjatyw "opłacono już 790 wniosków, co stanowi kwotę zachęty w wysokości 6 970 621,73 euro i zainstalowaną moc 5 033,68 kW".

Jeśli chodzi o kamienie milowe dla osiągnięcia proponowanego celu 11,2 MW zainstalowanych w systemach fotowoltaicznych do końca 2025 r., pierwszy "został przekroczony, z instalacją kolejnych 6,7 MW", według azorskiego organu wykonawczego.

Ta inicjatywa rządu regionalnego została uhonorowana w 2023 r. nagrodą ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, która "corocznie docenia najistotniejsze polityki publiczne przyjęte w Portugalii".

Regionalna Dyrekcja ds. Energii została zaproszona do zaprezentowania Solenerge studentom polityki publicznej podczas sesji, na której "omówiono również regionalną politykę energetyczną i różne środki podejmowane w wyniku zaangażowania rządu Azorów w promowanie transformacji energetycznej archipelagu".

Zgodnie z komunikatem prasowym, "podczas tej sesji Solenerge, która zapewnia 100-procentowe wsparcie na zakup i instalację systemów fotowoltaicznych na Azorach, została uznana za modelową politykę z potencjałem do powielenia na poziomie krajowym i międzynarodowym".