„ A fost aprobat planul de acțiune al Strategiei Naționale pentru Marea 2021-2030 , constând dintr-un set de măsuri menite să atingă obiectivele strategice și obiectivele definite pentru acest deceniu”, se arată în comunicatul din Consiliul de Miniştri. Acest plan a fost în discuție publică între 28 septembrie și 16 noiembrie 2020 și constituie „o foaie de parcurs” pentru punerea în aplicare a strategiei și a obiectivelor și obiectivelor acesteia.

Planul își propune să permită agenților interesați să identifice, „rapid”, măsurile propuse pentru fiecare domeniu sau sector prioritar, precum și obiectivele. Pe 6 mai, Consiliul de Miniștri a aprobat Strategia Națională pentru Marea 2021-2030, al cărei obiectiv este de a „spori contribuția mării la economie”, stipulând obiectivele de dezvoltare ale oceanului. Documentul a relevat, la acea vreme, că acesta este un instrument care prezintă „viziunea, obiectivele, domeniile de intervenţie şi obiectivele privind modelul de dezvoltare a oceanului”.

Modelul în cauză indică oceanul ca fiind unul dintre pilonii durabilității planetei și se bazează pe principii precum conservarea și utilizarea durabilă a resurselor și serviciilor provenite de la ecosistemele marine. În noiembrie 2020, Asociația Armatorilor din Pescuitul Industrial (ADAPI) a considerat că Strategia Națională pentru Mare (ENM) 2021-2030 spune puține despre pescuit și oferă impresia că activitatea „este o problemă” pentru ţară.