În 2020, produsul intern brut (PIB) al Uniunii Europene s-a redus la 13,4 miliarde EUR din cauza impactului pandemiei. Într-un singur an, economia a suferit o scădere de 5,9% din cauza Covid-19, înregistrând prima scădere din 2009 (-4,3%). Cu toate acestea, impactul nu a fost egal în toate statele membre.

În cazul Germaniei, care are cea mai mare economie din blocul european, ponderea PIB a crescut de la 24,8% în 2019 la 25,1% în 2020, deoarece economia germană a scăzut mai puțin decât media europeană. Franța urmează cu 17,2%, iar Italia cu 12,3%, constituind cele mai mari trei economii ale UE.

Această ordonare a țărilor UE în funcție de PIB corespunde (până în prezent) și ordonării țărilor în funcție de populație. Cu alte cuvinte, țările cu mai mulți oameni sunt cele care au și o economie mai mare, așa cum ne-am aștepta. Această tendință este confirmată și pe locul patru cu Spania (8,4%), dar nu mai este verificată pe locul cinci.

În acest loc apare Olanda, care are 17,4 milioane de persoane, cu 6%, înaintea Poloniei, care, cu 37 de milioane de persoane, corespunde cu 3,9% din PIB-ul european. Acest lucru rezultă din faptul că PIB-ul olandez pe cap de locuitor este mult mai mare decât PIB-ul polonez pe cap de locuitor.

Nici Portugalia nu are rezultate bune în această perspectivă: şi-a menţinut ponderea de 1,5%, dar apare pe locul 14, în timp ce ordonată de populaţie ar fi a zecea ţară ca mărime din UE. Dimensiunea economiei portugheze este depășită de țările cu populații mai mici, cum ar fi Republica Cehă, Suedia, Danemarca, Austria, Irlanda, printre altele. Dar este deasupra Greciei (care are o populație mai mare decât Portugalia).

La sfârșitul acestei liste se află statele membre a căror economie reprezintă mai puțin de 1% din PIB-ul european: acesta este cazul Maltei a cărei economie valorează doar 0,1%. Estonia, Cipru și Letonia urmează cu 0,2%, Croația, Lituania și Slovenia cu 0,4%, Bulgaria și Luxemburg — deși au cel mai mare PIB pe cap de locuitor din UE — cu 0,5% și Slovacia cu 0,7%.