Într-o declarație trimisă agenției Lusa, municipalitatea Sertã a menționat că „SIM — Sertã: Incluziune și Mediere”, creată la sfârșitul anului 2021, începe să funcționeze la 1 februarie.

Este un proiect al echipei de mediere interculturală a municipiului Sertã.

„ Acesta își propune să fie legătura cu populația migrantă și comunitatea romă, cu scopul de a sparge barierele la nivel birocratic și social, eliminând stereotipurile, contribuind astfel la incluziunea socială a acestor comunități”, se arată în notă.

Sprijinul oferit constă în consolidarea legăturii cu entități precum Securitatea Socială, Serviciul pentru Străini și Frontiere (SEF), Departamentul Finanțe, Departamentul local pentru ocuparea forței de muncă, serviciile de sănătate și instituțiile de învățământ, printre altele.

„ Pe lângă includerea populației migrante și a comunității țigănești, misiunea acesteia este de a face populația conștientă de propria dificultate în integrarea elementelor din alte culturi, încurajând crearea unor răspunsuri noi, mai integratoare”, a explicat autoritatea locală.

Proiectul începe la 1 februarie și va fi disponibil de luni până vineri, între orele 9am și 12.30pm și de la 1.30pm la 17:00, în sectorul Acțiunii Sociale al municipiului Sertã.

Cei interesați pot contacta proiectul prin numărul de telefon 274600300 sau prin e-mail projetosim@cm-serta.pt.

Pe lângă cartela SIM, echipa de mediere culturală se va concentra pe temele „Educație pentru multiculturalism” și „Aprecierea diversității”, prin acțiuni de conștientizare și prevenire cu comunitatea școlară, sesiuni de clarificare/dezvoltarea abilităților în domeniile economiei, finanțelor și familiei antreprenoriatul, precum și promovarea capacității de inserție profesională, destinate populației migrante și comunității rome.