I ett uttalande som skickades till byrån Lusa hänvisade kommunen Sertã till att "SIM - Sertã: Inclusion and Mediation", som skapades i slutet av 2021, börjar fungera den 1 februari.

Det är ett projekt av kommunens interkulturella medlingsteam för Sertã kommuns territoriella räckvidd.

"Det syftar till att vara en länk till invandrarbefolkningen och den romska gemenskapen, i syfte att bryta barriärer på byråkratisk och social nivå, eliminera stereotyper och på så sätt bidra till den sociala integrationen av dessa samhällen", står det i meddelandet.

Det stöd som ges består i att stärka kontakten med enheter som socialförsäkring, utlännings- och gränsförvaltningen (SEF), finansavdelningen, den lokala arbetsförmedlingen, hälsovårdstjänster och utbildningsinstitutioner, bland annat.

"Förutom att inkludera invandrarbefolkningen och zigenarsamhället är dess uppdrag också att göra befolkningen medveten om sina egna svårigheter att integrera element från andra kulturer, vilket främjar skapandet av nya, mer integrerande svar", förklarar den lokala myndigheten.

Projektet inleds den 1 februari och kommer att vara tillgängligt måndag till fredag, från 9.00 till 12.30 och från 13.30 till 17.00, inom sektorn för sociala åtgärder i Sertã kommun.

Intresserade kan också kontakta projektet via telefonnummer 274600300 eller via e-post projetosim@cm-serta.pt.

Förutom SIM kommer kulturförmedlingsteamet att fokusera på teman som "utbildning för mångkulturalism" och "uppskattning av mångfald", genom medvetande- och förebyggande åtgärder med skolgemenskapen, upplysningstillfällen/utveckling av färdigheter inom ekonomi, finans och familjeföretagande samt främjande av anställbarhet, riktade till migrantbefolkningen och den romska befolkningen.