„ Bank of Portugal avertizează că entitățile pretinse care operează prin paginile de pe rețeaua de socializare Facebook sub denumirea „Régina Aldama” și „Jean Alfred Hitchcock' (https://www.facebook.com/regina.fleurette.5 și https://www.facebook.com/profile.php?id=100072610151462), nu sunt autorizate să exercite, în Portugalia, nicio activitate financiară rezervată instituțiilor care fac obiectul supravegherii Băncii Portugaliei, și anume acordarea de credite, intermedierea și furnizarea de servicii de consultanță în legătură cu contractele de credit”, se arată într-un anunț publicat pe site-ul supraveghetorului bancar.

BdP a reamintit faptul că acordarea de credite și activitățile de intermediere de credite și furnizarea de servicii de consultanță în legătură cu contractele de credit „sunt rezervate entităților autorizate să le exercite”.

Prin urmare, listele entităților autorizate în acest scop pot fi consultate pe site-ul Banco de Portugal și pe portalul clienților bancari.