Conform cifrelor actualizate, Portugalia are o medie zilnică de 2,25 decese la un milion de locuitori atribuite bolii în ultimele șapte zile, sub media Uniunii Europene.

Dintre țările UE, Letonia are cea mai mare medie (9,26), urmată de Estonia (8,3), Lituania (8.1), Bulgaria (7,25) și Danemarca (6,9).