Enligt de uppdaterade siffrorna har Portugal ett dagligt genomsnitt på 2,25 dödsfall per miljon invånare som tillskrivs sjukdomen under de senaste sju dagarna, vilket är lägre än EU-genomsnittet.

Av EU-länderna har Lettland det högsta genomsnittet (9,26), följt av Estland (8,3), Litauen (8,1), Bulgarien (7,25) och Danmark (6,9).