Noilereguli pentru spațiile închise în care fumatul este încă permis sunt stabilite printr-un decret comun al Ministerelor Economiei și Mării și Sănătății publicat astăzi în Diário da República și intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Ordonanțastabilește normele privind capacitatea maximă permisă, separarea fizică sau compartimentarea, instalarea și cerințele tehnice ale sistemelor de ventilație și dimensiunea minimă a spațiilor.

Înceea ce privește separarea camerelor pentru fumători, ordonanța stabilește că interconectarea dintre încăperile în care este permis fumatul și spațiile din aceeași clădire în care nu este permis trebuie făcută printr-o anticameră cu minimum 4m2, ventilată corespunzător și cu uși automate”.

Deasemenea, stabilește că timpul de deschidere al ușii de intrare a încăperilor în care este permis fumatul nu se poate face simultan cu timpul de deschidere al ușii de ieșire.

Înunitățile de restaurante sau băuturi, inclusiv în cele cu săli de dans, pot fi stabilite locuri în care fumatul este permis în zonele destinate clienților, cu condiția să aibă o suprafață pentru clienți egală sau mai mare de 100 m2 și o înălțime minimă a tavanului de trei metri.

Acestelocații, inclusiv anticamerul respectiv, pot ocupa până la maximum 20% din suprafața destinată clienților.

„Capacitatea maximă a locurilor în care fumatul este permis este definită de proprietarul unității sau de entitățile responsabile de unități (...) și trebuie să respecte proiectul de siguranță împotriva incendiilor în clădiri și validat” de către tehnicieni specializați.