En del av den ekonomiska verksamhet som stannade under nedstängningarna återuppstod mellan juni och september. BNP är dock fortfarande 5,8 procent lägre än den var under samma period förra året.

Exporten återhämtade sig kraftigt: ”Bidraget från den externa efterfrågan gick från mycket negativ föregående kvartal till positiv, med en ökning av exporten av konsumtionsvaror”, förklarar INE.

”Den mindre intensiva minskningen av BNP under tredje kvartalet inträffade i samband med en gradvis återupptagande av den ekonomiska aktiviteten, som följde på åtgärderna för att begränsa spridningen av covid-19, vilket resulterade i en negativ ekonomisk inverkan under de första två månaderna av det andra kvartalet”, enligt INE.