Initiativet syftar till att locka till sig inrättningar för att utöka utbytet av inköp i slutet av januari 2021. Det har också för avsikt att uppmuntra butiksägare att förlänga perioder av korta kampanjer som Black Friday, som kan förlängas till fler dagar eller till och med en vecka.

Anläggningarna kommer att ha en identifieringsmärkning som gör det möjligt att byta ut de produkter som köps in där mellan den 4 november och den 25 december till och med den 31 januari 2021. Vanligtvis varierar de flesta tidsfrister för återlämnande av varor mellan 15 och 30 dagar.