Graça Freitas sade att det i början av pandemin var enklare att kommunicera eftersom GD och hälso- och sjukvårdssektorn kände till beredskapsplanerna och de åtgärder som skulle vidtas och folk var angelägna om att höra denna information och lyssna.