Prognosen gjordes av universitetets professor i epidemiologi i Lissabon som har spårat viruset och dess trender. Enligt Manuel Carmo Gomes kommer antalet fall att nå sin topp under de kommande fjorton dagarna, varav 3 200 patienter inlagda på sjukhus av vilka knappt 500 kommer att vara på intensivvårdsavdelningar. Totalt sett kommer det under denna period att finnas cirka 7 000 nya dagliga fall.