Det kommer att skapa ytterligare 915 platser för barn i daghem. Investeringen kommer att kosta omkring 11,1 miljoner euro, varav 5,9 miljoner euro kommer från offentliga medel.