Domstolen beslutar att karantän i "state of alert" är olagligt

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 21-11-2020 14:00:00 · 0 Kommentarer
Domstolen beslutar att karantän i "state of alert" är olagligt

PCR-testet ”kan inte avgöra, utom rimligt tvivel, att ett sådant positivitetsresultat i själva verket motsvarar infektionen av en person genom SARS-COV-2-viruset”, sade appellationsdomstolen i Lissabon.

appellationsdomstolen i Lissabon ansåg också att den karantänperiod som generaldirektoratet för hälsa införde under beredningstillståndet är olaglig.I domen fastslås att domarorganet har fastställt att en sådan situation endast kan tas i undantagstillstånd (för närvarande i kraft).

Beslutet som fattades den 11 november och som syftar till att överklaga från Azorernas regionala hälsoförvaltning, efter en begäran om omedelbar frigivning av habeas corpus av fyra tyska medborgare som hade tvingats av hälsomyndigheten att iaktta isolering i 14 dagar på hotellet.

Enligt processen: ”Det finns inga bevis för att denna diagnos faktiskt utfördes av en professionellt kvalificerad enligt lagen och som hade agerat i enlighet med god medicinsk praxis”. Dessa handlingar är reserverade för en doktors exklusiva kompetens.

” Det enda element som visas i de beprövade fakta är utförandet av RT-PCR-tester, varav en presenterade ett positivt resultat i förhållande till en av sökandena”, läser dokumentet.

Dessutom, ”Varje person eller enhet som ger en order som leder till berövande av fysisk, ambulatorisk, frihet för andra (oavsett nomenklaturen som denna order förutsätter: inneslutning, isolering, karantän, profylaktiskt skydd, hälsoövervakning, etc.), som inte omfattas av den juridiska kvalifikationer, nämligen inte anges i artikel 27 i RAO, kommer du att göra en olaglig frihetsberövande, eftersom beställts av en inkompetent enhet och motiveras av ett faktum som lagen inte tillåter det”, det kan läsas. Noterar att vi vid tidpunkten befann oss i ett beredskapstillstånd tillåter undantagstillståndet fler undantag från frihetsrättenRelaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.