Trots att användarna år 2020 fortsätter att använda Internet främst för att kommunicera och få tillgång till information, var det i aktiviteterna relaterade till lärande som den största ökningen registrerades i.

Enligt INE-data fördubblades andelen användare som kommunicerade med lärare eller kollegor via utbildningsportaler, från 14,5 procent 2019 till 30,8 procent 2020, och som deltog i onlinekurser, 18 procent jämfört med 7,7 procent förra året.

Uppgifterna är resultatet av undersökningen om användningen av informations- och kommunikationsteknik av familjer, vilket också pekar på en ökning av andelen användare av elektronisk handel.

Denna ökning, säger INE, strider mot stabilitetstrenden i resultaten från de föregående två åren.

Enligt inkomstklass har familjer med högsta inkomst de högsta nivåerna av Internetanvändning (96,8 procent).