” Vi förstärkte rutterna med störst efterfrågan vid denna tid [jul och nyår], operationen, men fortfarande faller långt ifrån vad som registrerades före pandemin”, sade bolagets verkställande direktör, Ramiro Sequeira, i ett meddelande skickas till arbetare, som Lusa hade tillgång till.

Presidenten för bolaget tillade också att driften av jul- och nyårsperioden ”är beredd att möta behoven” hos kunder som vill tillbringa sin jul hemma, trots de restriktioner som införts för att innehålla spridningen av den nya coronavirus.

TAP uppgav att den globala genomsnittliga belastningsfaktorn mellan maj och augusti, när den viktades med volymen av flygningar som utförs varje månad, låg på 60 procent, det vill säga 20 procentenheter under den globala genomsnittliga räntan 2019, ”trots den drastiska kapacitetsminskningen, nämligen genom dynamisk och systematisk förvaltning av anpassningen av operationen ”.

Ramiro Sequeira erinrade också om de senaste prognoserna från International Air Transport Association (IATA), som pekar på en återhämtning ”långsam och mycket bestämd av graden av förtroende”, och det förväntas nå antalet passagerare som transporteras under 2019 mellan 2023 och 2024.