Portugal har sagt att Europeiska unionens ekonomi skulle bli förlamad om varken blockets budget eller återhämtningsfond för att hjälpa länder som kämpar mot koronaviruspandemin godkänns denna månad. EU är inblandat i en tvist med de nationalistiska regeringarna i Ungern och Polen om villkoren för rättsstatsprincipen som blocket avser att fästa vid återbetalningarna.