Enligt Europeiska statistikbyrån åtföljs den årliga ökningen i båda områdena av en månatlig jämförelse, där detaljhandeln ökar med 1,5 procent i både euroområdet och EU, och Portugal växer något över genomsnittet (1,6 procent).

I den årliga jämförelsen noterades de största ökningarna av detaljhandeln i Irland (13,8 procent), Danmark (12,5 procent) och Litauen (8,5 procent), medan de största minskningarna observerades i Slovenien (-11,1 procent), Malta (-7,2 procent) och Bulgarien (-5,3 procent).

Jämfört med september rapporterade Danmark (8,3 procent), Kroatien (5,5 procent) och Frankrike (2,8 procent) de största ökningarna av detaljhandeln och Slovenien (-1,4 procent), Slovakien (-1,2 procent), Nederländerna (-0,7 procent) och Luxemburg (-0,3 procent) är de som minskat.