Europeiska forskningsrådet (EFR) har beviljat bidrag till elva portugisiska forskare, varav sex arbetar för närvarande vid institutioner i Portugal. Rådet framhöll forskning som bedrivs vid Gulbenkians vetenskapsinstitut i Lissabon. Sammanlagt tilldelades 327 forskare från 23 länder med finansiering på totalt 655 miljoner euro.