Centralbanken sade att en kraftig återhämtning av exporten, fler investeringar och privat konsumtion skulle leda till 3,9% ekonomisk tillväxt 2021, efter en 8,1% nedgång i år på grund av COVID-19-pandemin - den kraftigaste nedgången på nästan ett sekel. Centralbanken sade också att arbetslösheten, som stadigt hade sjunkit under de styrande socialisterna fram till förra året, skulle stiga till 7,2 procent i år och nå 8,8 procent 2021.


Author
TPN/Lusa