Regeringen ifrågasatt om Covid app-användning

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 18-12-2020 01:00:00 · 0 Kommentarer

CDS-PP-partiet har frågat hälsominister Marta Temido om användningen av StayAway Covid-ansökan för att klargöra hur många fall som registrerats och om vårdpersonal tillhandahåller de koder som krävs för registrering.

I frågan, riktad till hälsoministern genom parlamentet, frågar Ana Rita Bessa och Cecilia Meireles ”hur många fall som redan har registrerats i Covid StayAway-appen sedan dess officiella lansering” och även ”hur många spridningskedjor som redan har identifierats” genom den här applikationen.

De vill också veta ”vilka mekanismer regeringen har till sitt förfogande för att säkerställa att koderna, när de genereras, tillhandahålls och infogas” i ansökan.

Texten säger att Covid StayAway-applikationen ”har använts i ungefär tre månader”, men ”är endast användbart om den smittade personen, när ett fall diagnostiseras, får en 12-siffrig kod som genererats av NHS-läkaren, som är unik och giltig för en enda användning”, en kod som måste anges frivilligt ”inom de närmaste 24 timmarna” så att ”personer som du har haft riskkontakt under de senaste 14 dagarna kan anmälas”.

” Men, och även om mer än 2,5 miljoner portugiser enligt offentliggjorda uppgifter redan har installerat 'appen' på sina mobiltelefoner, har det förekommit flera rapporter om att endast cirka 1 procent av de nya fallen rapporteras, antingen på grund av att vårdpersonal inte tillhandahåller kod i god tid, eller inte tillhandahålla den alls, eller för att användarna själva inte skriver in den på StayAway Covid”, påpekar CDS.

” Varför läkare och/eller NHS [National Health Service] -tekniker inte tillhandahåller de koder som krävs för att ingå i Covid StayAway-appen”, frågar kristdemokraterna också.

Enligt centristerna ”tilläggas också att en betydande del av den portugisiska befolkningen, inklusive de mest utsatta, inte har den mobila utrustning som behövs för installation och användning” av applikationen, och ”allt detta ifrågasätter driften och användbarheten av StayAway Covid-appen”.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.