Informationen lades fram under en regimentutfrågning i parlamentets utskott för nationellt försvar, den senaste i år.

När det gäller internationella uppdrag ifrågasatte socialistiska parlamentsledamoten Diogo Leão João Gomes Cravinho om den portugisiska försvarsmaktens tillkännagivna beredvillighet att stödja Moçambique i kampen mot terrorismen i Cabo Delgado-regionen.

” Under mitt besök förra veckan [till Moçambique] hade jag en dialog med min kollega och det var möjligt att skissera Portugals stöd för de moçambikiska myndigheterna, alltid med behovet av att respektera Moçambiques suveränitet, som upphörde att vara en koloni för 45 år sedan”, sade ledaren.

För Gomes Cravinho handlade det om att ”stödja ett systerland”, i ett ”icke-verkställande uppdrag, genom att hjälpa till att utbilda och bygga upp de moçambikanska flygvapens kapacitet att bekämpa terrorism i Cabo Delgado”.

” Det är en komplex utmaning. Terrorism är ett internationellt hot, ett hot mot stabiliteten och säkerheten i hela det internationella samfundet och Portugal har allt intresse av att engagera sig för att hjälpa de moçambiska myndigheterna, med all solidaritet och broderskap”, avslutade han.