Julbyn på MarShopping är hem för flera aktiviteter för hela familjen, särskilt för små, som fritt kan delta i många kreativa workshops och interaktiva spel. Dessutom kommer de varje helg fram till den 24 december att ha barnprogram och närvaro av barnkören i Loulé.

Jultomten väntar påbesökare i julbyn och kommer att välkomna barn varje dag från 11:00 till 14:00 och från 15:00 till 20:00.

Den 24 december, kan du leverera ditt brev till tomten mellan 10:00 och 17:00. Tomten vilar på onsdagar (utom onsdag 23 december, där han kommer att vara i julbyn för att ta emot de sista förfrågningarna).

Det är viktigt att notera att endast fyra personer från samma familj kan komma in i julbyn åt gången, i enlighet med hälsobestämmelserna på grund av Covid-19.