Enligt kommunikén är syftet ”att säkerställa ett nära samband mellan honungens kvalitet och dess ursprung genom att förse konsumenterna med fullständig och lämplig information”.

Där anges att ”enhetlig, öppen, detaljerad och tillförlitlig information om honungens ursprung krävs för att konsumenterna ska kunna göra ett välgrundat val”.