Vid ett möte mellan cheferna för de portugisiska och tyska regeringarna, som hölls av videokonferens, skrev António Costa att det rådde enighet om ”vikten av att upprätthålla en hög vaccinationstakt och att sätta instrumenten för ekonomisk och social återhämtning på plats”.

Portugal tog över sitt fjärde ordförandeskap i Europeiska unionens råd den 1 januari, som kommer att pågå under första halvåret 2021 och efterträda Tyskland och före Slovenien, under parollen ”Dags att agera: för en rättvis, grön och digital återhämtning”.