Cirka 30 000 elever från mer än 1 400 skolor över hela landet kommer att göra diagnostiska tester mellan idag och slutet av månaden för att bedöma vad de har lärt sig under pandemin. Tanken är att utvärdera elevernas lärande i 3:e, 6:e och 9:e klass med hänsyn till den exceptionella situationen sedan mars förra året, då ansikte-mot-ansikte avbröts och ersattes av distansutbildning. Testerna kommer att göras elektroniskt mellan idag och 22 januari.