Francisco Ramos sade att det är planerat att det i Portugal ” anländer 8,000 doser i veckan 11 januari och 11.000 i veckan 25 januari”, som kommer att ingå i den första fasen av vaccinationsplanen som började med Pfizer och BionTech-vacciner.

I ett uttalande betonade ordföranden för Infarmed, Rui Santos Ivo, att Moderna vaccinet ”stärker tillgången på fler vacciner i den nationella vaccinationsplanen och i hela Europeiska unionen för att bekämpa pandemin i Covid-19”.

Europeiska kommissionen godkände utsläppandet på marknaden av Moderna Covid-19-vaccinet i Europeiska unionen (EU) efter det att den europeiska tillsynsmyndigheten godkänt det andra läkemedlet mot det nya coronaviruset som är godkänt i EU.

Kommissionen konstaterar att detta godkännande, som är det sista formella steget innan vaccinet förs in i EU, ”följer en positiv vetenskaplig rekommendation grundad på en grundlig utvärdering av vaccinets säkerhet, effekt och kvalitet av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och som godkänts av medlemsstaterna”.

En stor klinisk prövning som främjades av Moderna, med 30 000 personer, visade att vaccinet från denna amerikanska apotekare var effektivt för att förhindra Covid-19 hos personer över 18 år, med en total effekt på 94,1% och 90,9 procent i svåra fall.