” Hushållens sparfrekvens ökade med 0,3 procentenheter till 10,8 procent av den disponibla inkomsten, som ett resultat av ökningen av inkomster och nollvariationen i konsumtionsutgifter, (-3,5 procent under föregående kvartal) ”, säger det dokument som publicerades av INE den 23 december, enligt Lusa News Byrån.

Statistikinstitutet anger också att hushållens överskott (finansieringskapacitet) var 4,3 procent under samma period, ”0,3 procentenheter mer än föregående kvartal, till följd av ökningen av disponibel inkomst (RD) med 0,5 procent ”.

För variationen i disponibel inkomst bidrog ”sociala förmåner och inkomstskatter med 0,3 respektive 0,2 procent', med rörelseöverskottet brutto (EBE) och ersättningarna ”bidrar med -0,1 procentenheter och 0,1 procentenheter till FoU-variationen. ”.