” Resultaten visar att det finns en stark inverkan, både när det gäller intäkter och kostnader, eftersom det, jämfört med säsongen 2018/2019, fanns förluster på 100 procent i biljettförsäljning, 80 procent i medlemsavgifter, 70 procent i intäkter av varor och även 15 procent i intäkter från kommersiell verksamhet”, markerade ett uttalande från League of Clubs.

Undersökningen syftade till att bedöma de verkliga effekterna av pandemin första kvartalet av 2020/2021 säsongen, når ”oroande” siffror, betonade Ligan.

” Dessutom avslöjas det faktum att vissa nyheter kommer till allmänheten att UEFA kan göra ekonomiska anpassningar av samhällens deltagande i internationella tävlingar, på grund av att enheten förvaltar intäkterna själv. Risken för förluster uppgår till cirka 31,2 miljoner euro”.

Ligan betonade också att i samband med den nuvarande pandemin har höga kostnader för testning av det nya coronaviruset, desinfektion av utrymmen, skyddsmaterial och kostnader för arbete på distans ökat. ”I dessa scenarier har idrottsföreningar inte lyckats minska utgifterna i proportion till de minskade intäkterna, och har ställts inför en enorm utmaning när det gäller att upprätthålla arbetstillfällen, med en minskning på endast 10 procent av personalkostnaderna”.