Ordföranden för AHETA, Eldérico Viegas, berättade för Lusa-byrån att ”2020 var det värsta året någonsin för Algarve-turismen, där sammanbrottet ägde rum på alla turistmarknader”.

Enligt uppgifter från föreningen registrerade de cirka 80 boendeenheter som var i drift i december i regionen en minskning med 60,7 procent jämfört med samma period 2019.

Enligt AHETAvar de marknader som bidrog mest till nedgången nederländarna med mindre 83,3 procent turister, följt av britterna (-79,6 procent), tyska (-58,4 procent) och den nationella marknaden (-37 procent).

I december följde försäljningsvolymen nedgången i ockupationen och registrerade en minskning med 62,3 procent jämfört med samma månad föregående år.

Beläggning av bäddar registreras i ackumulerade värden sedan januari 2020, en genomsnittlig minskning med 56,8 och försäljningsvolymen en minskning med 58,5% jämfört med samma period 2019.

Enligt föreningens uppgifter, i ackumulerade termer under år 2020, fanns det mindre 15,3 miljoner övernattningar i de mer än 400 boendeenheter som officiellt klassificerats i Algarve, med omsättningen registrerade en minskning på mer än 800 miljoner euro.