” Vi beskriver inte något som inte förutsågs, men det gör oss glada att se att det fungerade och ger oss förtroende för att det är värt vaccinet. Vaccinationsprocessen måste gå så snabbt som möjligt”, sade Tiago Guimarães när han för journalister beskrev en studie som genomfördes på São João sjukhus om vaccinets immunitet mot Covid-19.

Av de 2 125 läkare, sjuksköterskor, operationsassistenter och diagnostiska och terapeutiska tekniker som tog vaccinet den 27 december - dagen för lanseringen av den nationella vaccinationsplanen - var cirka fyra dussin utsätts för serologiska tester som syftar till att studera immunitet.

Tiago Guimarães betonade att dessa tester skiljer sig från de vanligare testerna, eftersom de visar ”generellt de antikroppar som produceras efter en infektion”, medan de som används i studien mäter ”förmågan att producera antikroppar inducerade av vaccinet.

Tre prover togs - den första i dagarna efter det att vaccinet togs, den andra i följande vecka och den tredje efter 15 dagar - och studien visade att ”95-97 procent av befolkningen redan producerar antikroppar, så det antas att de har immunitet”.

” Nästan alla människor har producerat antikroppar genom vaccinet åtminstone efter 15 dagar. Vid den andra skörden hade 10— 15 procent redan [antikroppar inducerade av vaccinet]. Målet är att se hur länge antikropparna verkar”, förklarade experten.

” Det ifrågasätter inte behovet av den andra dosen [då Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar den andra dosen 21 till 42 dagar efter den första, dvs. tre till sex veckor], men det ger oss ett tidsfönster så att den andra dosen kan tas på rätt sätt”, sade chefen.