” Den information som regeringen fick på onsdag, efter ett möte med epidemiologer, ansågs mycket relevant och avgörande för beslutet, med hänsyn till tillväxten av den brittiska varianten av den nya coronavirus i Portugal”, sade samma källa.

Med denna åtgärd är regeringens huvudmål ”att isolera hela skolsystemet”, eftersom ”utan klasser är människor inte tvungna att lämna hemmet