Vid en presskonferens som hölls i Lissabon presenterade premiärminister António Costa reglerna för en ny nedläggning, som omfattar stängning av all handel ”, utom tillåtna Anläggningar”. ”Detaljhandel och tjänster avbryts i anläggningar som är öppna för allmänheten, med undantag för de som tillhandahåller varor eller tillhandahåller viktiga tjänster”, läser uttalandet från ministerrådet, som ägde rum denna vecka.

I mars förra året, när undantagstillståndet förklarades och bokhandlarnas skyldighet att stänga dörrar, tilläts de vara öppna om de sålde genom ”postigo”, vilket kulturministern vid den tidpunkten motiverade, med tanke på att böcker också är en produkt av första nödvändighet. På frågan om denna möjlighet togs om hand i denna nya inneslutning bekräftade kulturministeriet för Lusa byrån att bokhandlarna kommer att kunna sälja genom ”postigo”.

Samtidigt, António Costa hänvisade till nedstängningen tillkännagivandet av ”en uppsättning åtgärder för att stödja sektorer som är särskilt drabbade”, som ska presenteras av ministern för Kultur och ekonomiminister. Den portugisiska förbundsorganisationen för förlag och häften (APEL) kontaktad av Lusa avböjde att kommentera de aviserade åtgärderna och föredrog att vänta med att få veta alla regler och stöd för bokmarknaden.

Enligt de senaste uppgifterna om försäljningen av böcker i Portugal, som tillhandahållits av konsulten Gfk, hade bokindustrin i slutet av oktober delvis återhämtat sig från den abrupta nedgång som noterades på grund av pandemin, men har redan förluster på 7,5 miljoner euro.