I ett uttalande anger CPGP att detta är upptäckten av ”den största uppsättningen av dinosauriefotavtryck i Portugal”.

” Dessa fotspår lämnades av köttätande dinosaurier (teropoder) och växtätare (sauropoder och ornithopods), från medelstor till stor storlek. Detta är en monumental uppsättning fotspår som är spridda över ett inte särskilt stort område”, säger enheten.

Enligt CPGP hittades fotavtrycken i olika lager på toppen av en geologisk formation från den nedre kritaperioden.

Det vetenskapliga arbetet syftar till att registrera dinosauriefotavtryck, genom ett stort team av portugisiska, spanska, franska och brasilianska paleontologer och geologer, ledda av paleontologen Silvério Figueiredo.

” Denna studie är en del av CPGP:s forskningsprojekt ”Os Vertevados do Barremiano do Cabo Espichel e o seu contexto Ibérico: implicações paleoambientais e paleogeográficas”, som har studerat denna region sedan 1998 [ ... ]”, anger CPGP.

Forskningen räknas också i samarbete med Polytechnic Institute of Tomar, Centrum för geovetenskaper och Institutionen för geovetenskap vid universitetet i Coimbra och UNESCO Geopark Naturtejo Mundial.