Nationella TAP har idag meddelat att 93% av sin verksamhet denna månad har avbrutits, vilket är över den tidigare prognostiserade minskningen 73%. Avstängningen, som sägs i ett meddelande till de anställda, sett av Lusa News Agency, beror på nya restriktioner för rörlighet för att bekämpa spridningen av covid-19 och den ytterligare minskningen av efterfrågan. Bland de nya åtgärder som vidtagits för att bekämpa pandemin finns kravet på negativa tester vid ombordstigning, införande av karantän, förbud mot inresa för resenärer och medborgare i de länder som drabbats hårdast av pandemin, avstängning och förbud mot flygningar samt obligatorisk inresa.