DGS-bulletinen visar också att 6 684 personer är inlagda på sjukhus, 91 färre än i tisdags, varav 877 är på intensivvårdsavdelning, ytterligare 25 personer.

Dagens uppgifter visar också att 11 218 personer rapporterades ha återhämtat sig, vilket innebär att antalet tillfrisknade personer har ökat till 563 174 sedan pandemins början i Portugal i mars 2020. Idag var alltså den tredje dagen i rad som antalet återhämtade översteg nya infektioner.

Sedan mars 2020 har Portugal registrerat 13 257 dödsfall i samband med covid-19 och 740 944 fall av infektion med SARS-COV-2-coronavirus, och 164 513 fall är nu aktiva, 2 375 färre än på tisdag.

Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna har 209 261 kontakter under övervakning, 6 275 färre än föregående dag.

När det gäller de 240 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 130 i Lissabon och Vale do Tejo, 46?? i den centrala regionen, 43 i norra regionen, 16 i Alentejo, fyra i Algarveregionen och en i den autonoma regionen Madeira.

I regionen Lissabon och Tejo Valley rapporterades 4 544 nya infektioner, med 272 471 fall och 5 230 dödsfall hittills.

Norra regionen registrerade 2 365 nya infektioner av SARS-COV-2 under de senaste 24 timmarna och sedan pandemins början har den redan registrerat 311 373 infektionsfall och 4 654 dödsfall.

I den centrala regionen registrerades 1 387 fler fall, med 105 421 infektioner och 2 353 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 389 fall, totalt 25 941 infektioner och 721 dödsfall sedan pandemins början i Portugal.

Algarveregionen har idag rapporterat om 267 nya fall, vilket ger 17 836 infektioner och 230 dödsfall.

Madeira registrerade 120 nya ärenden. Denna autonoma region står för 4 341 infektioner och 44 dödsfall på grund av covid-19.

I den autonoma regionen Azorerna registrerades 11 nya fall under de senaste 24 timmarna, totalt 3 561 infektioner och 25 dödsfall.

Bekräftade fall är fördelade över alla åldersgrupper, med det högsta antalet infektioner mellan 20 och 59 år.

Av de totala dödsolyckorna var 6 905 män och 6 352 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att koncentreras till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av de sammanlagt 13 257 dödsfallen var 8 924 personer över 80 år, 2 706 i åldrarna 70 till 79 år och 1 127 var mellan 60 och 69 år gamla.